Chaos Control Blog

Ares'in Kişisel Blog Sitesine Hoş Geldiniz!

Chaos`Control

Chaos`Control artik blog olarak devam edcektir. Sitede sadece kendime gore yazilar yazacagim. CC-Gaming ailesinde Cod4, Quake 3 ve Dota takimi uzun zaman aktif olmadigindan degisiklige karar verdim. Bu degisiklik herkes icin iyi olacaktir. Bizlere destek olan herkese tesekkur ediyoruz. Saygilarimla by Ares

İngilizce Elementary Level Full – Hızlı Öğrenme

Yazan: aresSonic Tarih: Mar 16th, 2015 | Kategori:: Genel

Hızlı öğrenmeniz için öncelikli olarak başlangıç seviyesi  cümle kurma ve zamanları öğrenmemiz gerekli.

Geniş zaman-Simple Present Tense

Türkçedeki Fiillere eklerinin -r, ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür aynısıdır. Oynarım yaparım ederim gibi.

Bir cümle düz bir şekilde akıyorsa hiç bir ek olmaksızın bu geniş zamandır. Kısaca S+V+O (S=özne V= Fiil O=Nesne) Olumsuz yada sorularda Do-Does kullanılır.

I speak English. (Ben ingilizce Konuşurum.)

You like books. (Sen kitapları seversin.)

We study a lot (Biz çok ders çalışırız.)

He She it 3. şahıslarda Fiil -s Takısı alır (Unutmayın bu -s Takısı sadece fiilerde iken geniş zaman olduğunu direk anlayabiliriz. Yukarıdaki Türkçe verdiğimiz -r eki yerindedir. Birde Olumsuz yada sorularda Does kullanılır.

Sonu sh ch ss x ile biten fiiller ve istisna do ve go fiilleri -es takısı alır.

He likes books. (O kitapları sever.)

NOT: Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn’t kullanıldığı için fiilin sonuna “s” takısı gelmez.

Sorularda yardımcı fiiler başa gelir. Do-Does + S + V …

ingilizce-genis-zaman-simple-present-tense

a

Geniş zamanda “Be” Fiili 

Geniş zamanda Be fiilini kullanırken değişime uğrar ve -am -is -are olur. Be olmak fiili -ım -in  -um -üm gibi anlamlara gelmektedir.

I am

You are

He is

She is

It is

We are

You are

They are

I am a teacher ( Ben bir öğretmenim.)

It is a dog.

She is a doctor.

Olumsuzda am is are + not gelir. not eki (n’t) şeklindede kullanılabilir.

She is not a doctor gibi.

Sorularda Be fiili başa gelir.

Am I a teacher? (Ben bir öğretmen miyim?

Is She a doctor? (O Bir doktor mu?)

WH-How soruları

Where are you? (neredesin?)

How are you? (nasılsın?)

Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman

Not: bu tensede özneden sonra am is are kullanılır. be fiili ile hiç bir alakası yoktur fakat. Be olmak fiili değildir. Bu yüzden şimdiki zamanda be fiili kullanımı yoktur. Türkçe düşünürseniz örnek olarak

I am being angry (kızgın oluyorum) ama I am Angry daha yaygındır. being kullanılmaz 🙂 Türkçe olarak düşünmek Elementary levelde normaldir. İngilizce düşünme ileri seviyeler için uygundur bu notu pek aldırmayın.

——————————

Özneye göre yardımcı fiiller şu şekildedir.

I am He She It is We You They are

Olumlu Cümle S+be+Ving+O (unutmayalımki be fiili herzaman am is are olarak geçer)

I am staying here. (Ben burada kalıyorum.)

He is learning English. (O, İngilizce Öğreniyor.)

They are watching tv. (Onlar Televizyon seyrediyorlar)

Bu konudaki dikkat edilecek tek şey am is are ve fiilin -ing takısı almış olmasıdır. Bu Şimdiki zamanı ifade eder. Şimdiki zamanın Türkçe karşılığı -yor ekidir. am is are ve -ing gördügünüzde aklınıza direk -yor eki gelsin.

Olumsuz Cümle S+be not+Ving+O

I am not staying here. (Ben burada kalmıyorum.)

Sorularda yine yardımcı fiil başa geçer.

Are you staying here? (Burada kalıyor musun?)

Soru kelimelerimizle soru cümlesi oluştururkenki kuralımızdada WH- yine başa gelir. WH- ile belirttiklerimiz What(ne?) Who(kim?) Why(neden?) When(ne zaman?) Which(hangi?) How(nasıl?) bunlardır.

Kalıbımız şu şekilde Wh+be+S+Ving+… devam eder.

What are you doing now? (Şu anda ne yapıyorsun?)

Özneyi sorduğumuzda cümle içerisinde özne olmaz. Zaten özneyi öğrenmeye çalışıyoruz. 🙂

Who is talking? (Kim konuşuyor?)

Ares is talking. (Ares konuşuyor.)

Simple Past Tense – Dİ-Li Geçmiş Zaman

Geçmiş zamandaki yapı çok basittir. Olumlu cümle için S+Ved kullanılır. Özne başa gelir fiilin 2. hali kullanılır. S+V2 (ed ile 2 aynı anlamdadır.)

I worked. (Çalıştım)

Fiilerin düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) halleri vardır. Düzenli fiillerin 2. hali -ed takısı alır. Düzensiz fiilleri ezberlemeniz gerekmektedir.

http://www.easypacelearning.com/images/listofirregularverbs.jpg

GO = gitmek fiilinin 2. hali (V2) went

Went= gitti

She went to school. (O okula gitti.)

I bought new Keyboard. ( Ben yeni klavye satın aldım.)

He came. (O geldi.)

Olumsuz cümle için. S+yardımcı fiil: did+not+V1 (fiilin 1. halinin gelmesinin sebebi do yardımcı fiilin zaten did olmasıdır.

We did not go to school. (Biz Okula gitmedik.)

He didn’t start English. (O ingilizceye başlamadı.)

Unutmamak için Not: Fiil 1. halinde olsa bile geçmişten bahsettiğimizi did den anlıyoruz.

Soru cümlesinde yine yardımcı fiil Did başa gelir.  Did+S+V1+…

Did you do anything? (Herhangi birşey yaptın mı?)

Did you go to school? (Okula gittin mi?)

WH- Sorularında yine Wh- başagelir. WH+did+S+V1+…

Where did you go? (Nereye gittin?)

I went to school. (Okula gittim)

How did you see me? (Beni nasıl gördün?) (rikimarunun ünlü sözlerinden :D)

I saw you with gem. ( Seni elmas ile gördüm.)

Geçmiş zamanda “Be” fiili

Geçmiş zamanda am is are değişikliğe uğrar ve was were olur. şimdi am is are gördüğümüz yere di-li geçmiş zaman için was were kullanacağız.

I He She It için was We You They için were

I was a teacher last year. (Ben geçen yıl bir öğretmendim.)

You were a doctor last summer. (Sen geçen yaz doktordun.)

Önemli not: geçmiş zaman terimlerini kullanarak geniş zaman yada şimdiki zaman kullanmayın. mesela I am a teacher last year gibi bir hata yapmayın. geçen yaz öğretmenim gibi saçma bir ifade ortaya çıkar. Geçen yaz Geçen hafta dün Geçen yıl gibi geçmiş zamanı anlatırken hep was were kullanılır.

Olumsuzlar için was not were not kullanılır. (wasn’t weren’t olarak yazılabilir)

(+ olumlu) He was a doctor. (O bir doktordu.)

(- olumsuz) He wasn’t a doctor (O bir doktor değildi.)

Soru cümlesinde Was Were başa gelir. Be(waswere)+S+…

(? soru ) Were you a teacher last year? ( Geçen yıl bir öğretmen miydin?)

(! Cevap) Yes, I was. (Evet, Öğretmendim.)

Unutmamak için not: Yukarıda cevap verirken neden were yerine was  geldi? çünkü I kullanırken was geliyor. Dikkat dağılmasın pls 😀 (I was , you were)

WH- sorunlarında ise WH+be(waswere)+S+…

What was it ? (O neydi?)

What were they? (Onlar neydi?

What time is it? (saat kaç?) (simple present geniş zaman)

What time was it? (Saat kaçtı?) (past tense- di-li geçmiş zaman)

(?)How was he? (O nasıldı?)

(!) He was not bad. (Fena değildi.)

 Past Continuous Tense / Şimdiki Zamanın Hikayesi

Bunu şimdiki zamanın geçmişi gibi düşünün. Geçmiş zaman ve şimdiki zaman karması gibidir. Geçmişte başlamış, süreklilik göstermiş ve bitmiş eylemlerin anlatımında kullanılır. Bu tensede Türkçe karşılığı -yordu gibi bir anlam katıyor hemen bakalım.

Be yardımcı fiilimiz burada yine was were şeklindedir. Cümle yapımız şu şekilde. S+be(waswere)+Ving+…

I was playing Dota. (Ben Dota oynuyordum.)

We were walking on street. (Biz sokakta yürüyorduk.)

Olumsuzda waswere + not .

we weren’t playing lol. (Biz lol oynamıyorduk.)

I wasn’t talking English. (Ben ingilizce konuşmuyordum.)

WH- sorularda Wh+be+S+..

What were you doing? (Ne yapıyordun?

Hatırlatıcı Not: Öznenin sorulduğu sorularda cümle içinde özne olmaz.

Who was talking? (Kim konuşuyordu?)

Ares was talking.

Şimdiki zaman özelliğinde anlattığım being kuralı burada da geçerli.

I was being angry. (Kızgın oluyordum.) demek yerine I was angry. kullanımı yaygındır.

Simple Future Tense – Gelecek zaman

Gelecek zamanın eki -ecek -acak ingilizce karşıtı günümüzde kullanılan dışında öğretmeyeceğim “Will” kullanılır. (bu zaman aslında 2 ye ayrılıyor birisi planlanmış gelecek birisi konuşma anında karar verilen gelecek zaman diye. çok saçma sapan işler olduğu için ve artık kullanımı neredeyse olmadığı için “be going to” kalıbını göstermeyeceğim. Sadece “will” öğrenmeniz yeterli ve herşey için uygundur.

Cümle yapımız şu şekilde: S+will+V+…

I will play Dota. ( Ben Dota oynayacağım.)

We will play together. (Biz beraber oynayacağız.)

You will be  a doctor. (Sen bir doktor olacaksın.)

Olumsuzu S+will not(won’t şeklindede yazılır)+V+…

They will not play soccer. (Onlar futbol oynamayacaklar.)

He won’t come (O gelmeyecek.)

Sorularda Will Başa geliyor.

Will you work? (Çalışacak mısın?)   -Yes I will.

Wh- sorularda. Wh+will+S+V+…

What will you do tomorrow? (Yarın ne yapacaksın?)

Bu Zamanda “Be” fiili olmak olarak sıradan kullanılır.

I will be a doctor. (Ben doktor olacağım.)

Present Perfect Tense – Yakın Geçmiş Zaman

Bu zaman, ingilizcede çok yaygın olarak kullanılan zamanlardan birisidir. Karışık gibi gelse de anlaması çok basittir.

A-  Geçmişte başlamış ve devam etmekte olan eylemlerin anlatımında kullanılır.

I lived in İstanbul for 5 years. ( 5 Yıldır İstanbul’da yaşıyorum)

B- Geçmişte olmuş bitmiş, fakat eylemin tam olarak ne zaman yapıldığının ifade edilmediği cümlelerde kullanılır.

I have seen the movie “Titanic” (Titanik filmini seyrettim)

C- Ve geçmişteki tecrübelerimizden bahsederken kullanılır.

I have been to America. (Amerika’da bulundum.)

Bu zamanın yardımcı fiili: Have Has

I You We They = Have He She it = Has

http://www.easypacelearning.com/images/listofirregularverbs.jpg

Cümle yapısı: S+have has+V3 (fiilin 3. hali) [Fiillerin düzenli ve düzensiz halini görmüştük. Yine düzenli halinde V+ed geliyor, 3. hallerini ezberlemeniz gerekmektedir.Her V+ed gelene geçmiş zaman demeyin cümleyi tam okuyun. Have+Ved gördüğünüzde geçmiş zaman demeyin 🙂

I have become a doctor. (Doktor oldum.)

He has watched the news. (O haberleri seyretti.)

You have come finally. (Sonunda geldiniz.)

His car has broken. (Onun arabası bozuldu.)

Olumsuzda Have has + not (haven’t hasn’t)

I have not become a doctor yet. (Henüz bir doktor olmadım.)

Sorularda Have başa gelir.

Have you become a doctor finally? (Sonunda doktor oldun mu?)

Has it rained today? (Bugün yağmur yağdı mı?)

Wh de yine aynı. Wh+have has+ S+V3…

Where have you seen him? (Onu nerede gördün?)

Past Future Tense – Gelecek Zamanın Hikayesi

Bu zamana gelecek zamanın di-li geçmiş zamanı diyebiliriz.Bu tensede “will” “would” olarak kullanılır. Sadece will yerine would kullanacağız. cümleye kattığı anlam ise -acaktım -ecektim gibi.

Cümle yapısı: S+would+V+…

I would play Dota. (Dota oynayacaktım.)

You would stay here. (Sen burada kalacaktın.)

I would be a doctor. (Doktor olacaktım.)

Olumsuz cümlede S+would not+V+ …

You would not stay here. (Sen burada kalmayacaktın.)

Soruda Would başa geliyor.

Would you stay here? (Burada kalacak mıydın?)

Wh sorularda Wh+would+S+V+…

Where would you go tonight? (Bu akşam nereye gidecektiniz?)

Past Perfect Tense – Miş-li Geçmiş Zaman

Bu zamanda cümle yapımız. S+had+V3(fiilin 3. hali)+..

It had helped. (O Yardım etmişti.)

I had written a poem. (Ben bir şiir yazmıştım.)

olumsuz şeklinde (had not hadn’t) kullanılır.

I hadn’t written a poem.  (Ben bir şiir yazmamıştım.)

Sorularda Had başa gelir. Had+S+V3+…

Had I written a poem? (Ben bir şiir yazmış mıydım?

WH sorularda Wh+had+S+V3+..

When had I written a poem? (Ne zaman ben bir şiir yazmıştım?)

İngilizcedeki Article olayı

A, An, The olarak 3 tanedir.

A, An Bir manasına gelir.

A- a doctor (bir doktor) a man (bir adam) gibi

An- an apple(bir elma) an actor (bir aktör) burdaki fark isim sesli harfle başlarsa -an getiriyoruz.

The: isim cinsinden kelimelerin önüne gelir ve önüne geldiği ismi sıradanlıktan çıkarır onu belirli birşey yapar.

an apple (bir elma) yani sıradan, herhangi bir elma anlamına geliyor.

The apple dersek bilinen bir elmadan bahsediyor oluruz. soru soralım hemen Where is the apple? senin bildigin bir elmadan bahsediyoruz.

Not: a ile the aynı anda kullanılmaz. A the apple gibi bir ifade yanlıştır!

ingilizcede ki ses olayları:

-s -es -ies gibi ekler ile çoğul yapmak

genel bir ismi çoğul yapmak icin -s takısı kullanılır.

Teachers, pilots, actors… gibi bazı isimler vardır ki sonu aynıdır örneğin “bus” otobüs kelimesi çoğul olurken -es takısı alır buses olur.

Son harfi -y ile bitip bir önceki harf de sessiz ise bu gibi isimlerde -y harfi düşer ve ismi çoğul yapmak için -ies takısı kullanılır. Bu düzenli fiilerin 2. hali içinde geçerlidir.

A city= bir şehir   Cities= şehirler

Study- studies – studied(fiilin 2. hali) -ied takısı alıyor.

Not: Çoğulları kullanırken “The” kullanılabilir.

The Cities (Şehirler) The Countries (ülkeler) gibi.

———————————————————————

Son olarak buraya kısa bir ifade ile öğrendiğimiz zamanların cümle yapısını yazayım akılda kalıcı olsun.

Geniş zaman-Simple Present Tense

S+V+O   —-   S+am is are+V+O

It is a dog. I am a doctor.

Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman

S+be+Ving+O

He is learning English

Simple Past Tense – Dİ-Li Geçmiş Zaman

S+V2  —-  S+be(was were)+O —- (-)S+did not+V1+O

I went. — I was a doctor. — We did not go to school.

Past Continuous Tense / Şimdiki Zamanın Hikayesi

S+be(waswere)+Ving+…

I was playing Dota.

Simple Future Tense – Gelecek zaman

S+will+V+…

I will play Dota.

Present Perfect Tense – Yakın Geçmiş Zaman

S+have has+V3

I have become a doctor

Past Future Tense – Gelecek Zamanın Hikayesi

S+would+V+…

I would play Dota.

Past Perfect Tense – Miş-li Geçmiş Zaman

S+had+V3(fiilin 3. hali)+..

I had written a poem.

I had heard from my friend that exam tomorrow. (Ben yarın sınav olacağını arkadaşımdan duymuştum.)

 

Kolay öğrenmeyi sağlayacak özel bölge 1

S+V+O Geniş zaman -r
S+be+Ving+O Şimdiki Zaman -yor
S+V2 —- S+be(was were)+O —- (-)S+did not+V1+O Dİ-Li Geçmiş Zaman (-dı-di-tı-ti)
S+be(waswere)+Ving+… Şimdiki Zamanın Hikayesi -yordu
S+will+V+… Gelecek zaman -ecek -acak
S+have has+V3 Yakın Geçmiş Zaman -mıştı (devam eden olaylarda kullanılır.)
S+would+V+… Gelecek Zamanın Hikayesi -ecekti -acaktı
S+had+V3(fiilin 3. hali)+.. – Miş-li Geçmiş Zaman -mış miş
soruda yardımcı fiil başa wh- varsa en başa. olumsuzlarda yardımcı fiil+not eki

[collapse]
Kolay öğrenmeyi sağlayacak özel bölge 2

S+V+O Geniş zaman -r
be+Ving Şimdiki Zaman -yor
V2 —- be(was were) —- (-)did not+V1 Dİ-Li Geçmiş Zaman (-dı-di-tı-ti)
be(waswere)+Ving+… Şimdiki Zamanın Hikayesi -yordu
will+V+… Gelecek zaman -ecek -acak
have has+V3 Yakın Geçmiş Zaman -mıştı (devam eden olaylarda kullanılır.)
would+V+… Gelecek Zamanın Hikayesi -ecekti -acaktı
had+V3(fiilin 3. hali)+.. – Miş-li Geçmiş Zaman -mış miş
soruda yardımcı fiil başa wh- varsa en başa. olumsuzlarda yardımcı fiil+not eki

[collapse]

Bu yazı Chaos`Control – Shadow tarafından hazırlanmıştır.Yorum Yapin