Chaos Control Blog

Ares'in Kişisel Blog Sitesine Hoş Geldiniz!

Chaos`Control

Chaos`Control artik blog olarak devam edcektir. Sitede sadece kendime gore yazilar yazacagim. CC-Gaming ailesinde Cod4, Quake 3 ve Dota takimi uzun zaman aktif olmadigindan degisiklige karar verdim. Bu degisiklik herkes icin iyi olacaktir. Bizlere destek olan herkese tesekkur ediyoruz. Saygilarimla by Ares

İngilizce Elementary Level Full – Hızlı Öğrenme

Yazan: aresSonic Tarih: Mar 16th, 2015 | Kategori:: Genel

Hızlı öğrenmeniz için öncelikli olarak başlangıç seviyesi  cümle kurma ve zamanları öğrenmemiz gerekli.

Geniş zaman-Simple Present Tense

Türkçedeki Fiillere eklerinin -r, ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür aynısıdır. Oynarım yaparım ederim gibi.

Bir cümle düz bir şekilde akıyorsa hiç bir ek olmaksızın bu geniş zamandır. Kısaca S+V+O (S=özne V= Fiil O=Nesne) Olumsuz yada sorularda Do-Does kullanılır.

I speak English. (Ben ingilizce Konuşurum.)

You like books. (Sen kitapları seversin.)

We study a lot (Biz çok ders çalışırız.)

He She it 3. şahıslarda Fiil -s Takısı alır (Unutmayın bu -s Takısı sadece fiilerde iken geniş zaman olduğunu direk anlayabiliriz. Yukarıdaki Türkçe verdiğimiz -r eki yerindedir. Birde Olumsuz yada sorularda Does kullanılır.

Sonu sh ch ss x ile biten fiiller ve istisna do ve go fiilleri -es takısı alır.

He likes books. (O kitapları sever.)

NOT: Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn’t kullanıldığı için fiilin sonuna “s” takısı gelmez.

Sorularda yardımcı fiiler başa gelir. Do-Does + S + V …

ingilizce-genis-zaman-simple-present-tense

a

Geniş zamanda “Be” Fiili 

Geniş zamanda Be fiilini kullanırken değişime uğrar ve -am -is -are olur. Be olmak fiili -ım -in  -um -üm gibi anlamlara gelmektedir.

I am

You are

He is

She is

It is

We are

You are

They are

I am a teacher ( Ben bir öğretmenim.)

It is a dog.

She is a doctor.

Olumsuzda am is are + not gelir. not eki (n’t) şeklindede kullanılabilir.

She is not a doctor gibi.

Sorularda Be fiili başa gelir.

Am I a teacher? (Ben bir öğretmen miyim?

Is She a doctor? (O Bir doktor mu?)

WH-How soruları

Where are you? (neredesin?)

How are you? (nasılsın?)

Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman

Not: bu tensede özneden sonra am is are kullanılır. be fiili ile hiç bir alakası yoktur fakat. Be olmak fiili değildir. Bu yüzden şimdiki zamanda be fiili kullanımı yoktur. Türkçe düşünürseniz örnek olarak

I am being angry (kızgın oluyorum) ama I am Angry daha yaygındır. being kullanılmaz 🙂 Türkçe olarak düşünmek Elementary levelde normaldir. İngilizce düşünme ileri seviyeler için uygundur bu notu pek aldırmayın.

——————————

Özneye göre yardımcı fiiller şu şekildedir.

I am He She It is We You They are

Olumlu Cümle S+be+Ving+O (unutmayalımki be fiili herzaman am is are olarak geçer)

I am staying here. (Ben burada kalıyorum.)

He is learning English. (O, İngilizce Öğreniyor.)

They are watching tv. (Onlar Televizyon seyrediyorlar)

Bu konudaki dikkat edilecek tek şey am is are ve fiilin -ing takısı almış olmasıdır. Bu Şimdiki zamanı ifade eder. Şimdiki zamanın Türkçe karşılığı -yor ekidir. am is are ve -ing gördügünüzde aklınıza direk -yor eki gelsin.

Olumsuz Cümle S+be not+Ving+O

I am not staying here. (Ben burada kalmıyorum.)

Sorularda yine yardımcı fiil başa geçer.

Are you staying here? (Burada kalıyor musun?)

Soru kelimelerimizle soru cümlesi oluştururkenki kuralımızdada WH- yine başa gelir. WH- ile belirttiklerimiz What(ne?) Who(kim?) Why(neden?) When(ne zaman?) Which(hangi?) How(nasıl?) bunlardır.

Kalıbımız şu şekilde Wh+be+S+Ving+… devam eder.

What are you doing now? (Şu anda ne yapıyorsun?)

Özneyi sorduğumuzda cümle içerisinde özne olmaz. Zaten özneyi öğrenmeye çalışıyoruz. 🙂

Who is talking? (Kim konuşuyor?)

Ares is talking. (Ares konuşuyor.)

Simple Past Tense – Dİ-Li Geçmiş Zaman

Geçmiş zamandaki yapı çok basittir. Olumlu cümle için S+Ved kullanılır. Özne başa gelir fiilin 2. hali kullanılır. S+V2 (ed ile 2 aynı anlamdadır.)

I worked. (Çalıştım)

Fiilerin düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) halleri vardır. Düzenli fiillerin 2. hali -ed takısı alır. Düzensiz fiilleri ezberlemeniz gerekmektedir.

http://www.easypacelearning.com/images/listofirregularverbs.jpg

GO = gitmek fiilinin 2. hali (V2) went

Went= gitti

She went to school. (O okula gitti.)

I bought new Keyboard. ( Ben yeni klavye satın aldım.)

He came. (O geldi.)

Olumsuz cümle için. S+yardımcı fiil: did+not+V1 (fiilin 1. halinin gelmesinin sebebi do yardımcı fiilin zaten did olmasıdır.

We did not go to school. (Biz Okula gitmedik.)

He didn’t start English. (O ingilizceye başlamadı.)

Unutmamak için Not: Fiil 1. halinde olsa bile geçmişten bahsettiğimizi did den anlıyoruz.

Soru cümlesinde yine yardımcı fiil Did başa gelir.  Did+S+V1+…

Did you do anything? (Herhangi birşey yaptın mı?)

Did you go to school? (Okula gittin mi?)

WH- Sorularında yine Wh- başagelir. WH+did+S+V1+…

Where did you go? (Nereye gittin?)

I went to school. (Okula gittim)

How did you see me? (Beni nasıl gördün?) (rikimarunun ünlü sözlerinden :D)

I saw you with gem. ( Seni elmas ile gördüm.)

Geçmiş zamanda “Be” fiili

Geçmiş zamanda am is are değişikliğe uğrar ve was were olur. şimdi am is are gördüğümüz yere di-li geçmiş zaman için was were kullanacağız.

I He She It için was We You They için were

I was a teacher last year. (Ben geçen yıl bir öğretmendim.)

You were a doctor last summer. (Sen geçen yaz doktordun.)

Önemli not: geçmiş zaman terimlerini kullanarak geniş zaman yada şimdiki zaman kullanmayın. mesela I am a teacher last year gibi bir hata yapmayın. geçen yaz öğretmenim gibi saçma bir ifade ortaya çıkar. Geçen yaz Geçen hafta dün Geçen yıl gibi geçmiş zamanı anlatırken hep was were kullanılır.

Olumsuzlar için was not were not kullanılır. (wasn’t weren’t olarak yazılabilir)

(+ olumlu) He was a doctor. (O bir doktordu.)

(- olumsuz) He wasn’t a doctor (O bir doktor değildi.)

Soru cümlesinde Was Were başa gelir. Be(waswere)+S+…

(? soru ) Were you a teacher last year? ( Geçen yıl bir öğretmen miydin?)

(! Cevap) Yes, I was. (Evet, Öğretmendim.)

Unutmamak için not: Yukarıda cevap verirken neden were yerine was  geldi? çünkü I kullanırken was geliyor. Dikkat dağılmasın pls 😀 (I was , you were)

WH- sorunlarında ise WH+be(waswere)+S+…

What was it ? (O neydi?)

What were they? (Onlar neydi?

What time is it? (saat kaç?) (simple present geniş zaman)

What time was it? (Saat kaçtı?) (past tense- di-li geçmiş zaman)

(?)How was he? (O nasıldı?)

(!) He was not bad. (Fena değildi.)

 Past Continuous Tense / Şimdiki Zamanın Hikayesi

Bunu şimdiki zamanın geçmişi gibi düşünün. Geçmiş zaman ve şimdiki zaman karması gibidir. Geçmişte başlamış, süreklilik göstermiş ve bitmiş eylemlerin anlatımında kullanılır. Bu tensede Türkçe karşılığı -yordu gibi bir anlam katıyor hemen bakalım.

Be yardımcı fiilimiz burada yine was were şeklindedir. Cümle yapımız şu şekilde. S+be(waswere)+Ving+…

I was playing Dota. (Ben Dota oynuyordum.)

We were walking on street. (Biz sokakta yürüyorduk.)

Olumsuzda waswere + not .

we weren’t playing lol. (Biz lol oynamıyorduk.)

I wasn’t talking English. (Ben ingilizce konuşmuyordum.)

WH- sorularda Wh+be+S+..

What were you doing? (Ne yapıyordun?

Hatırlatıcı Not: Öznenin sorulduğu sorularda cümle içinde özne olmaz.

Who was talking? (Kim konuşuyordu?)

Ares was talking.

Şimdiki zaman özelliğinde anlattığım being kuralı burada da geçerli.

I was being angry. (Kızgın oluyordum.) demek yerine I was angry. kullanımı yaygındır.

Simple Future Tense – Gelecek zaman

Gelecek zamanın eki -ecek -acak ingilizce karşıtı günümüzde kullanılan dışında öğretmeyeceğim “Will” kullanılır. (bu zaman aslında 2 ye ayrılıyor birisi planlanmış gelecek birisi konuşma anında karar verilen gelecek zaman diye. çok saçma sapan işler olduğu için ve artık kullanımı neredeyse olmadığı için “be going to” kalıbını göstermeyeceğim. Sadece “will” öğrenmeniz yeterli ve herşey için uygundur.

Cümle yapımız şu şekilde: S+will+V+…

I will play Dota. ( Ben Dota oynayacağım.)

We will play together. (Biz beraber oynayacağız.)

You will be  a doctor. (Sen bir doktor olacaksın.)

Olumsuzu S+will not(won’t şeklindede yazılır)+V+…

They will not play soccer. (Onlar futbol oynamayacaklar.)

He won’t come (O gelmeyecek.)

Sorularda Will Başa geliyor.

Will you work? (Çalışacak mısın?)   -Yes I will.

Wh- sorularda. Wh+will+S+V+…

What will you do tomorrow? (Yarın ne yapacaksın?)

Bu Zamanda “Be” fiili olmak olarak sıradan kullanılır.

I will be a doctor. (Ben doktor olacağım.)

Present Perfect Tense – Yakın Geçmiş Zaman

Bu zaman, ingilizcede çok yaygın olarak kullanılan zamanlardan birisidir. Karışık gibi gelse de anlaması çok basittir.

A-  Geçmişte başlamış ve devam etmekte olan eylemlerin anlatımında kullanılır.

I lived in İstanbul for 5 years. ( 5 Yıldır İstanbul’da yaşıyorum)

B- Geçmişte olmuş bitmiş, fakat eylemin tam olarak ne zaman yapıldığının ifade edilmediği cümlelerde kullanılır.

I have seen the movie “Titanic” (Titanik filmini seyrettim)

C- Ve geçmişteki tecrübelerimizden bahsederken kullanılır.

I have been to America. (Amerika’da bulundum.)

Bu zamanın yardımcı fiili: Have Has

I You We They = Have He She it = Has

http://www.easypacelearning.com/images/listofirregularverbs.jpg

Cümle yapısı: S+have has+V3 (fiilin 3. hali) [Fiillerin düzenli ve düzensiz halini görmüştük. Yine düzenli halinde V+ed geliyor, 3. hallerini ezberlemeniz gerekmektedir.Her V+ed gelene geçmiş zaman demeyin cümleyi tam okuyun. Have+Ved gördüğünüzde geçmiş zaman demeyin 🙂

I have become a doctor. (Doktor oldum.)

He has watched the news. (O haberleri seyretti.)

You have come finally. (Sonunda geldiniz.)

His car has broken. (Onun arabası bozuldu.)

Olumsuzda Have has + not (haven’t hasn’t)

I have not become a doctor yet. (Henüz bir doktor olmadım.)

Sorularda Have başa gelir.

Have you become a doctor finally? (Sonunda doktor oldun mu?)

Has it rained today? (Bugün yağmur yağdı mı?)

Wh de yine aynı. Wh+have has+ S+V3…

Where have you seen him? (Onu nerede gördün?)

Past Future Tense – Gelecek Zamanın Hikayesi

Bu zamana gelecek zamanın di-li geçmiş zamanı diyebiliriz.Bu tensede “will” “would” olarak kullanılır. Sadece will yerine would kullanacağız. cümleye kattığı anlam ise -acaktım -ecektim gibi.

Cümle yapısı: S+would+V+…

I would play Dota. (Dota oynayacaktım.)

You would stay here. (Sen burada kalacaktın.)

I would be a doctor. (Doktor olacaktım.)

Olumsuz cümlede S+would not+V+ …

You would not stay here. (Sen burada kalmayacaktın.)

Soruda Would başa geliyor.

Would you stay here? (Burada kalacak mıydın?)

Wh sorularda Wh+would+S+V+…

Where would you go tonight? (Bu akşam nereye gidecektiniz?)

Past Perfect Tense – Miş-li Geçmiş Zaman

Bu zamanda cümle yapımız. S+had+V3(fiilin 3. hali)+..

It had helped. (O Yardım etmişti.)

I had written a poem. (Ben bir şiir yazmıştım.)

olumsuz şeklinde (had not hadn’t) kullanılır.

I hadn’t written a poem.  (Ben bir şiir yazmamıştım.)

Sorularda Had başa gelir. Had+S+V3+…

Had I written a poem? (Ben bir şiir yazmış mıydım?

WH sorularda Wh+had+S+V3+..

When had I written a poem? (Ne zaman ben bir şiir yazmıştım?)

İngilizcedeki Article olayı

A, An, The olarak 3 tanedir.

A, An Bir manasına gelir.

A- a doctor (bir doktor) a man (bir adam) gibi

An- an apple(bir elma) an actor (bir aktör) burdaki fark isim sesli harfle başlarsa -an getiriyoruz.

The: isim cinsinden kelimelerin önüne gelir ve önüne geldiği ismi sıradanlıktan çıkarır onu belirli birşey yapar.

an apple (bir elma) yani sıradan, herhangi bir elma anlamına geliyor.

The apple dersek bilinen bir elmadan bahsediyor oluruz. soru soralım hemen Where is the apple? senin bildigin bir elmadan bahsediyoruz.

Not: a ile the aynı anda kullanılmaz. A the apple gibi bir ifade yanlıştır!

ingilizcede ki ses olayları:

-s -es -ies gibi ekler ile çoğul yapmak

genel bir ismi çoğul yapmak icin -s takısı kullanılır.

Teachers, pilots, actors… gibi bazı isimler vardır ki sonu aynıdır örneğin “bus” otobüs kelimesi çoğul olurken -es takısı alır buses olur.

Son harfi -y ile bitip bir önceki harf de sessiz ise bu gibi isimlerde -y harfi düşer ve ismi çoğul yapmak için -ies takısı kullanılır. Bu düzenli fiilerin 2. hali içinde geçerlidir.

A city= bir şehir   Cities= şehirler

Study- studies – studied(fiilin 2. hali) -ied takısı alıyor.

Not: Çoğulları kullanırken “The” kullanılabilir.

The Cities (Şehirler) The Countries (ülkeler) gibi.

———————————————————————

Son olarak buraya kısa bir ifade ile öğrendiğimiz zamanların cümle yapısını yazayım akılda kalıcı olsun.

Geniş zaman-Simple Present Tense

S+V+O   —-   S+am is are+V+O

It is a dog. I am a doctor.

Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman

S+be+Ving+O

He is learning English

Simple Past Tense – Dİ-Li Geçmiş Zaman

S+V2  —-  S+be(was were)+O —- (-)S+did not+V1+O

I went. — I was a doctor. — We did not go to school.

Past Continuous Tense / Şimdiki Zamanın Hikayesi

S+be(waswere)+Ving+…

I was playing Dota.

Simple Future Tense – Gelecek zaman

S+will+V+…

I will play Dota.

Present Perfect Tense – Yakın Geçmiş Zaman

S+have has+V3

I have become a doctor

Past Future Tense – Gelecek Zamanın Hikayesi

S+would+V+…

I would play Dota.

Past Perfect Tense – Miş-li Geçmiş Zaman

S+had+V3(fiilin 3. hali)+..

I had written a poem.

I had heard from my friend that exam tomorrow. (Ben yarın sınav olacağını arkadaşımdan duymuştum.)

 

Kolay öğrenmeyi sağlayacak özel bölge 1

S+V+O Geniş zaman -r
S+be+Ving+O Şimdiki Zaman -yor
S+V2 —- S+be(was were)+O —- (-)S+did not+V1+O Dİ-Li Geçmiş Zaman (-dı-di-tı-ti)
S+be(waswere)+Ving+… Şimdiki Zamanın Hikayesi -yordu
S+will+V+… Gelecek zaman -ecek -acak
S+have has+V3 Yakın Geçmiş Zaman -mıştı (devam eden olaylarda kullanılır.)
S+would+V+… Gelecek Zamanın Hikayesi -ecekti -acaktı
S+had+V3(fiilin 3. hali)+.. – Miş-li Geçmiş Zaman -mış miş
soruda yardımcı fiil başa wh- varsa en başa. olumsuzlarda yardımcı fiil+not eki

[collapse]
Kolay öğrenmeyi sağlayacak özel bölge 2

S+V+O Geniş zaman -r
be+Ving Şimdiki Zaman -yor
V2 —- be(was were) —- (-)did not+V1 Dİ-Li Geçmiş Zaman (-dı-di-tı-ti)
be(waswere)+Ving+… Şimdiki Zamanın Hikayesi -yordu
will+V+… Gelecek zaman -ecek -acak
have has+V3 Yakın Geçmiş Zaman -mıştı (devam eden olaylarda kullanılır.)
would+V+… Gelecek Zamanın Hikayesi -ecekti -acaktı
had+V3(fiilin 3. hali)+.. – Miş-li Geçmiş Zaman -mış miş
soruda yardımcı fiil başa wh- varsa en başa. olumsuzlarda yardımcı fiil+not eki

[collapse]

Bu yazı Chaos`Control – Shadow tarafından hazırlanmıştır.


Dota 2 ye Yeni başlayanlar için

Yazan: aresSonic Tarih: Mar 15th, 2015 | Kategori:: Genel

Dota 2 ye yeni başlayan oyuncular için öncelikle oyunda herşeyin tamamen mantık üzerine kurulu olduğu ve stratejiye göre oynanması gerektiğini unutmamalıdır. Oyun içerisindeki temel bilgilerin tamamını bilmek zorundadır.  Dota 2 yi yıllarca oynayıp hala keşfedememiş bir çok oyuncu bulunuyor. Bu rehberi hazırlamam, kendi takımımda Dotaya yeni başlayan oyuncuları eğitmek amacı ile yazdığım yazıdır.

1 HAFTA İÇERİSİNDE ORTA HALLİ OYUNCU OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Öncelikle bir oyunu oynamaya karar verdikten sonra yapacağımız ilk işimiz oyunu öğrenmek olacaktır. Bunun için basit öğrenme yollarından gitmeliyiz.

1- itemleri ezberlemek. hangi itemin ne işe yaradığını öğrenmek ve nasıl yapıldığını hangi dakikalarda hangisinin uygun olduğunu öğrenmek. Shop a tıkladığımızda yeni başlayan oyuncular için önerilen itemler kısmında belli başlı itemler olacaktır. Bu itemler her ne kadar size önerilsede profesyonel oyuncular için hiç doğru olmayan itemlerdir. Hepsi değil tabiki profesyonel her oyuncunun kendi buildleri bulunmaktadır.

Shop a tıkladığımızda bizden beklenen itemlerden birtanesini seçelim PT (Power Threads) yukarıda item adını yada kısaltmasını yazarak istediğimiz iteme çok rahat ulaşabiliriz. dota 1 yöntemiyle isterseniz alt kısımda shop isimleriyle mevcut Temel, Geliştirmeler şeklinde. Çok hızlı bir şekilde dotayı tam kavramanız için temel yapıları öğretelim. Shop ta aradığımız itemi bulduktan sonra ileri zaman icin itemlerimizi her zaman SHIFT + Sol Click ile itemimize tıklarız. Bu hızlı alım için sağ alt tarafda teleport kağıdının yanında hangi itemleri tek tek almamız gerektiğini gösterir. Paranız biriktiğinde item için örneğin boots of speed 450 altın . 450 biriktince bir para sesi duyarsınız zaten ve itemimizin etrafına sarı bir çerçeve gelir. bu bize  paramızın o iteme yettiğini gösterir ve hemen almaya çalışırız. Gerek tıklayarak basede(zulada) kalmasını sağlarız gerek yan shoplardan direk alırız. UNUTMAMALIYIZ Kİ HER ZAMAN ALACAĞIMIZ İTEMİ ÖNCEDEN SHIFT+SOL TIK iLE KISAYOLA ATMALIYIZ.

hemen bir örnek

nNh8F

Power Threads adlı itemimiz 3 parça itemden oluşuyor. Gloves of Haste , Boots of Speed, Belt of giant Strength. Bu itemleri Shift+ sol tık yapdığımızda 3 itemi tp kağıdının yanında görürsünüz. paranız yettiğinde itemleri bitirmemiz gerekli. Yerimiz yoksa zulada bırakabiliriz. yada başlangıc eşyalarından pot, iron branch gibi itemleri satabiliriz. Ortalama PT nin yapım süresi 3 ila 5 dakika arasındadır.

Yeni başlayan oyuncularımız oyunun bu mekaniklerini öğrendikten sonra teknik açıdan özelliklerini bilmek zorundadır. PT adlı itemimizin özellikleri şunlardır;

pt

Bir çok oyuncu sadece bu itemin ne verdiğine bakar + 50 hareket hızı gibi. Ama asıl bilmeniz gereken ise bu özelliklerle birlikte üzerindeki açıklama yazısıdır. AÇIKLAMA YAZISINI OKUMAZSANIZ ASLA ÖĞRENEMEZSİNİZ NASIL OLUYOR YA OHA DİYİP GEÇİŞTİRİRSİNİZ. Açıklamada görüldüğü gibi seçilmiş özelliğe göre kuvvet çeviklik ve zeka olarak ayarlayabiliyoruz. Avantajları ise Kuvvet her zaman HP yükseltir. Çeviklik saldırı hızı yükseltir. Zeka Mana yükseltir. bir savaşta kaçarken ptyi kuvvet yapmak size ekstra can kazandırıp kaçmanızı sağlayabilir. Mananız yetmiyorken pt yi zekaya çevirerek ekstra mana kullanabilirsiniz.

Mavi yazdığım yazıda başta dediğim gibi mantığınızı kullanarak oyunda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden Oyunu detayı ile tam bilmeniz gerekli.

http://www.dota2.com/items/

Bütün itemlerin hepsine bu sayfadan erişebilirsiniz.

2- Herolar

http://www.dota2.com/heroes/

Itemlerimizin tamamını ezberledikten sonra sıra tüm herolarımızı bilmeye geliyor. Tüm herolarımızı bilmek için oyun oynamamız gerekli tabikide. Skilleri ve Skil Buildleri yeni başlayan oyuncularımız botlu oyunda önce test etmeleri önerilir. Heroyu öğrendikten sonra bu heroyu normal oyunda deneyerek neler yapabilir buna bakmalıdır.

3 Çeşit Hero tipimiz vardır. Bunlar Kuvvet, Çeviklik, Zeka. Sizin kahramanınız hangi tipe giriyor anlamak için Puan Statları bölümünde kırmızı yeşil ve mavi yuvarlaklar vardır. Bunların hangisinin etrafında sarı çember varsa siz O özelliktesiniz.

es

Bu Heromuzda görüldüğü gibi Statlar Kırmızı yeşil Mavi olarak gösterilmiştir. Kırmızının etrafında sarı çember vardır.  Yanındaki Kılıç sizin atağınızı ve atak hızınız hakkında bilgiler verir. Ayakkabı ne kadar hızlı koştuğunuzu gösterir. Zırh(armor) ise ne kadar defansınız olduğu hakkında bilgi verir. Skiller yine itemlerda olduğu gibi tam olarak okunmalıdır. Bir skile, bu sadece hasar bu heal veriyor, bu pasif demekle olmaz. Açıklamasını tam bilmezseniz asla strateji yapamazsınız ve mantıksal fail durumları ortaya koyarsınız. Bu yüzden Skilleri dahi ne işe yaradığını tam olarak öğrenin. Bir heroyu 1 kere oynadıktan sonra ben bunu sevmedim bunu bidaha oynamam demeyin cünkü Dotada hiç kötü hero yoktur. Kötü oyuncu vardır! Bir oyuncu Heroda profesyonel olduğunda karşısında neredeyse herkese karşı çok büyük avantajlar sağlayabilir. Bir hero karşı rakibi sadece Skil kullanarak kesmeye çalışmaz! Çoğu zaman normal ataklar ve taktiksel skil comboları ile oynar. Bir heroyu öğrenmeden diğer heroya geçmeyin. Yeni başlayan oyuncular botlarla oynarken 10 farklı heronun bulunduğunu görecektir. kendi takımındaki botlarında skillerini okuyarak ve karşı takımdaki botların skillerini okuyarak daha hızlı heroları öğrenebilirler. Bu hero napıyordu diye düşünmek olmaz. Bunları normal oyunda sergilerseniz hiç hoş olmaz. Tüm heroları öğrendikten sonra ise artık normal oyunlarda kendinizi test etmeye başlayabilirsiniz.

Böylece 2 basit işlem ile Dotanın yarısını öğrenmiş olduk.

1 itemleri ezberlemek

2 heroları ezberlemek.

Bundan sonrası ise oyunun genel kurallarına dayalıdır. Genel kurallardan bahsedelim.

Öncelikle oyun başladığında dakika tam 0:00 olunca Haritanın 2 belirli kısmında Rune(rün) ler ortaya çıkar Bunlar Haste(Sürat) Regeneration(Yenileme) Invisibility(Görünmezlik) Illusion(ilüzyon) Gold(Ödül) rünü olmak üzere 5 çeşit Rune vardır. Bunlar her 2 dakikada bir çıkarlar. Son patchlerde yeni gelen özelliklerde runeler 2 yerdede her 2 dakikada çıkıyor. Bundan önce sadece 1 rune çıkardı ve altmı üstmü belli olmazdı. Şimdi her iki yerdede çıkıyor 0:00 da iki tarafdada ödül rünü çıkıyor. 2:00 da runelerden birisi örneğin Haste gibi değişir diğer tarafdaki rune ise ödül rünü olarak kalır. Her 2 dakikada bir Orjinal Rune(ödül rünü olmayan) bir rune alınırsa runelerin yerleri değişebilir. Runeler alınmazsa birisi alana kadar aynı kalır. Yani ödül rününü alarak orjinal rünün yeri değiştirilemez.

bir rünü 1:59 gibi alırsanız 2:00 da yeni bir rune alabilirsiniz. Bottle(şişe) ile Runeler elimizde tutulabilir. 2 dakika içinde kullanmak şartıyla! Kullandığımızda Şişe tekrar dolar.

Bir diğer kural Fortify (Kalkan) Oyunda sağ altta gördüğünüz kalkan 5 dakikalık bir dolum süresi bulunmakta. Bu kuleleri 5 saniyeliğine hasar almaz hale getirir.+9999 defans sağlar. İlk Tower 1 (T1) kulesine kalkan kullanırsanız ve kule yıkılırsa Kalkanı tekrar kullanabilirsiniz. Bu kural sadece T1 kuleleri için geçerlidir. T2 kulesi yıkılırsa kalkan tekrar dolmaz!

Naturel Creeps (NC) (Orman yaratıkları) Bu yaratıklar oyun başladıktan 30 saniye sonra spawn olurlar (0:30) da. Bu yaratıkları kestikten sonra spawn olacakları yerde herhangi birşey bulunmamak şartıyla Dakika başında spawn olurlar (1:00) (2:00) gibi her dakika spawn olurlar. her takımın 5 adet NC spawn ı bulunmakta. farklı büyüklüklerde ve lvllerdedir. Nclerde Stack dediğimiz çoğaltma yöntemini kullanılabilir. bu dakika dolmadan tamamını kesip bölgeden ayrılarak yada NCleri saniye 53 , 55 arasında çekip spawn bölgesinin uzağına götürerek yeni bir spawn oluşması sağlanabilir. Bir NC spawnerinda 2 farklı nc olmuş olur.

videoda detaylı olarak gösterilmiştir.

Bir diğer kuralımız Oyunda Gece ve Gündüzün olması. Gece gündüz olayında Geceleri çok kısa bir görüş mesafesine sahip oluruz. Bu artık Kuleler içinde geçerli.Kuleler maximum atak mesafesine kadar görüş sağlayabilir. Gündüzleri bu mesafe hep yüksektir. Bazı istisna herolar vardır ki. Geceleri çok daha fazla görüş sağlayabilmektedirler. Bu taktiksel avantajlardan birtanesidir. Gece olması Ward (izleyici göz) yada diğer gözlerin görüş mesafesini etkilemez! sadece Herolar için geçerli olan bir kuraldır.

Diğer kural ise HighGround (yüksek bölge) Bu kural sadece Uzağa vuran birimler için geçerlidir. Bir kahraman yada herhangi bir ünite aşağıdan yukarı vuruyorsa, hedefi vurma olasılığı %50 ye düşer. %50 ihtimalle Miss(ıskalama) gider. Monkey King Bar gibi bir item ile Miss vurma olasılığı ortadan kaldırılabilir.

Başka bir kuralımız FOG OF WAR (kısaca fog= karanlık bölge)  sizin görüş alanınızın dışında kalan her yer fog kısmıdır. Buraya unclick(birim olmayan) skiller atılabilir. Mesela Pudge hook gibi Lakin görmediğiniz bir birime birimsel skiller kullanamazsınız. Görüş alanı sınırındaki bir heroya skil atmak yada vurmak çok zordur. rakip heronun, Fog sınırının kendi bölgesine yakın kısımda vurulan vuruşların %10 miss gitme ihtimali vardır. Wardlar ağaçların ve kayaların arkasını görmezler, Lakin yükseğe dikilen Wardlar tüm alanı görebilirler. Ne kadar yüksek o kadar iyi yani 🙂

Back Door (BD) kuralı, Bu kural ilk kuleler T1 için geçerli değildir. Bundan sonraki tüm kuleleri yıkmak için en az gündüz görüş mesafesi kadar bir uzaklıkta biriminizin(Creep) olması gerekli. Aksi taktirde kulenin canı inmeyecek ve yıkamayacaksınız zorlamanın hiç bi faydası yok 😀 Lakin belirli bir güç sınırını aşarsanız Kulenin yenilenmesinden çok çok daha güçlü iseniz yada takımca bu gücü elde ediyorsanız. kulenin canı yenilensede BD dahilinde kuleyi yıkmak mümkündür. Ama hiç kolay değildir 🙂 Bu kural Canı %10 un altına düşen kuleler için geçerli değildir. %10 canı kalan kuleyi istediğiniz gibi yıkabilirsiniz. Rakip takım Kalkan ile %10 canda koruyup sizi geri gitmenizi sağlayabilir bu sayede kendi kulesine Denied(Reddetme) yaparak yıkabilir. Rakibe daha az altın kazandırmış olur. Ne kadar çok deni yaparsanız o kadar iyi. özellikle kuleleri savunup vermiyorsanız oyun sizin elinizde demektir. 😀

Creep denied kuralı. Canı yarıdan biraz az olan Creepleri kendiniz kesebilrisiniz. Rakip altın kazanamaz kazandığı deneyim puanı %90 düşer.

Zehirli birim kuralı, Kalıcı buflar ve zehirsel hasarlarla kill alabilecek skiller varken Takım arkadaşınızı Deny leyebilirsiniz. Örneğin Venomancerin 1. skili Queen of pain 1. skili Doomun Ultisi gibi skiller sizin takım arkadaşlarınıza atılmışsa canı %15 altındayken vurabilirsiniz ve denied atabilirsiniz.

Buyback (dirilme) kuralı. Buyback adından anlaşıldığı gibi belirli bir para ile öldüğünüzde tekrar doğmanızı sağlar. Doğarken kaç saniyeniz olursa olsun anında canlanıyorsunuz. Bu canlanmanın 7 dakikalık dolum süresi vardır. 7 Dakika sonra paranız yetiyorsa tekrar ölünce canlanabilirsiniz. Buyback kullanıldığında ölüm sürenizin yarısı diğer ölüm sürenize eklenir. mesela öldünüz 30 saniyede doğacaksınız. 2. ölümünüzde 45 saniye gibi bir süreyse (30/2=15)  60 saniye olur. Ölüm süresi ne kadardır? Oyunun zamanına bakarsak zamanına göre ve Kahraman seviyesine göre ölüm süresi atar.

BKB kuralı. Zaten üstünde yazıyor ama yine bildirelim. BKB sadece Büyüsel hasarları engelleyen bir kalkandır. Fiziksel hasarlara karşı hiç bir işe yaramaz. Kötü buflar varsa bunları kaldırabilir. Kalıcı özellikte olanları hariç. Sadece hasar (Damage) yemeyi önler Skil üzerinde kalır. Mesela Venomancer ultisi varken bkb basarsanız ultisi kaybolmaz ama ultisinden hasar almazsınız bkb bitince ulti süresince hasar devam eder. BKB büyü bağışıklığı demektir. Büyü bağışıklığını delen skillerde mevcuttur. Hatırlatalım 🙂

Creplerden altın alma sadece son vuruşu yapan kahraman için geçerlidir. Kendi biriminiz bir Creep kesersede yine altın kazanırsınız.

Kill Asist mevzusunda. Kill alan asist alandan biraz daha fazla gold kazanmaktadır. Dotada Kill yaptın çaldın asist yaptım meselesi hiç ama hiç önemli değildir. İhtiyaca göre kill gerek salınmalı gerek çalınmalıdır. Garanti alınıyorsa Kill in Carry e bırakılması mantıklıdır. Kill sayesinde item bitirecek kişinin alması daha mantıklıdır. Ama yüksek kill (Godlike gibi) sonlandırmada altın çok geleceği için ihtiyaca göre değişir 🙂

Creep Stats (CS) ne kadar çok Creep kestiğini gösterir. Oyunun EN AMA EN ÖNEMLİ kuralıdır. CS ne kadar iyiyse o kadar sağlam itemler kasabilirsin. İtemlerin ne kadar iyiyse o kadar çok rakibe avantajın ve stratejin olur. Oyunun amacı rakibi kesmek değil Rakibi kastırtmamaktır. Dota resmen 2 grubun birbirine döner bıçaklarıyla ölümüne dalıp kan gölüne çevirip kimseyi öldürmeden Zafer ayakta kalanındır dediği bir oyundur. Bu yüzden Deny dahil olmak üzere rakibi feedlemeyeceksin. Feedlersen kastırırsın adamı alamayacak hale getirirsin takımını zora sokarsın. Gerekirse hiç kasama ama ölme ölürsen takımında ölmüş sayılır. Adam 2 kule alıp kıçına dayansa bile ölmeyeceksin. ÖLÜM = KAYBETMEKTİR.

Skorlarda 10 kill farkı olan takım avantajı elinde tutan takımdır. Late dışında rakibi almak çok zordur. Sadece Taktiksel savaşlarla avantajı ele geçirmeye çalışmak lazımdır.

Kaçırdığım birşey varsa aklıma geldikçe yazarım.

Bütün bu bilgileri bildikten sonra orta oyunculuğa yavaş yavaş adım atmış olursunuz. Orta oyuncu hangi itemi nasıl kasacağını bilmelidir. Kontrolünü sağlam tutmalı ve rakip ile yapacağı vs de kendi avantajını kazanmaya çalışmalıdır. Orta oyunculuktan Profesyonelliğe geçmek için Tüm herolarının tamamında Master yapmanız gerekli. Master olup her heroyla herkesi ezebileceğini düşünmeyen kimse profesyonel oyuncu değildir. (bu sözümün arkasına lamer gibi atlayıp gel hadi şunla bunu ez diyen olmasın 3 5 hero istisna heroyla bazı heroları zaten kesemezsin.) Bundan kastım bir heroda Tam performans sağlayabiliyor musun? Oynadığın heronun hakkını %100 veriyor musun?

iyi kötü oyuncu nasıl ayırt edilir?

Örnek (normal oyunda takım dışı) Bir support oynarsın elinden gelenin en iyisini yaparsın kıçını yırtarsın max performansı gösterirsin oyun başında yada sonunda, carry iş yapamıyorsa korkuyorsa geçmiş olsun 😀 Orta halli bir oyuncusundur. Neden maximum performansı gösterdiğim halde orta halliyim? Çünkü o durumda Carry carryliğini yapamazsa sen carrryliceksin demektir. Buda Her Supportun öküz gibi kasması ve carrye güvenmemesi anlamına gelir! Profesyonel oyuncu supportken bile carrysiz oyun çevirmeyi bilmelidir.

Ama sen carry oynuyorsan ve Supportun senin için aynısını yapıyorsa ve yinede akamıyorsan ozaman suç sende yeteri kadar iyi performans sağlayamıyorsun demektir. Kötü oyuncusundur. O supportun bu hali ile akabiliyorsan Orta halli oyuncusundur. Aktığımız halde yine niye orta halli oluyoruz yahu? Carry oynarken supportuna bile yardım edip tek başına supportsuz akmayı bilen kişi profesyonel oyuncudur. Supportunu da oyunun başka bir carrysiymiş gibi görüp onunda kasmasını sağlayacaksın yani yeri gelecek sürekli tek başına o baskıyla savaşıp savaşı kazanman gerekir. Profesyonel carry tek başına terör estirendir kimseyi kendine yaklaştırtmaz deşer geçer 😀

Mid oynuyorsun oyunun kaderini mid belirler. Midde ezmek ezilmek diye birşey yoktur. Midi ezmen birşey ifade etmez Midde ezilmekte birşey ifade etmez. Çok rahat bir lanedir. 1v1 attığın adamda her türlü kasar sende her türlü kasarsın. Önemli olan nokta şudur. Gerektiği zamanlamayı takip edip ciddi baskılara maruz kalan laneye yardım etmek ve kil çıkartmaktır. Oyunun kaderini mid belirler bir lanede mid kil çıkarttırabiliyorsa kil çıkartan takım oyunu almaya çok yakın olan takımdır. çünkü lanede kill çıkartmak demek push + tower demektir. Middeki oyuncu senin kuleni yıpratsada yine lanede her türlü defans ile vs atabilirsin. Midlane nasıl kaybedilir. Mid bir tarafa gang gelirse kill çıkaramassa midlane oyuncu mid vs mid de kaybetmiştir. tekrar kazanması için middeki adamı ezmesi lazımdır.Mid oyuncusu middeki oyuncuyu feedlemesi hiç birşey ifade etmez cünkü midlane nin gang atmasını engellemek bile oyunu kurtaran fedakarlık hareketlerindendir. Bu sayede midlane oyuna yön verir ve oyunu kurtaracak girişimlerde bulunur. Midlane Hem Carrydir Hem supporttur hem roamdır. Tüm rolleri oynamak zorundadır. Hemde kasıp oyunu elinde tutmaya çalışan kişidir.

Peki Midlane oynayan oyuncunun iyisi kötüsü nasıl olur? Rune kaybediyorsan ve bunu telafi edemiyorsan kötü oyuncusundur. ne bu kadar basitmi? geniş açıdan düşünün. Rune kaptırmak laneye açık bir saldırı anlamına gelir. Kaçışı olmayan ve herhangi bir kanattan patlama yaratabilecek büyüklükte bir güce sahip olmak demektir. Rune takibi yapamıyorsan ve SSlere dikkat etmiyorsa mid lane kötü oyuncudur. Midlane ssleri Dakika 8 e kadardır. Dakika 8 oldumu mid ssdir illaki midin ss vermesine gerek yoktur. Artık orta oyun başlıyor demektir kıçınızı kollayın. Çünkü Wardlar bariz olarak bitmiş olacaktır. Yenisi sıralı dikilirse support zaten işi biliyordur.  Midde oynayan oyuncu hem middeki adamı alıp hem sağlam gang atabiliyorsa ssleri sağlam takip edip uyarıyorsa. Orta halli bir oyuncudur. Oha nasıl orta oyuncu daha ne yapsın mid yahu abarttın sende diyenlere duyrulur!! Midde oynayan oyuncunun Gözü açtır. Canına susamış açtır hemde. Her türlü midi ezer ss ler verir rune kaçırtmaz çaldırtmaz kastırtmaz. Laneye gittimi ezer biçer pushlar midi bidaha ezer diğer laneyide ezer takımı toplar tüm killeri çalar csleri çalar kimseye hiç bi bok koymaz takımı peşine toplar sürükler gider sağa gider azına sıçar sola gider tf kazanır rosh u en erken aldırmaya çalışır tflerde en az 1 2 adam çıkarıp takım oyuncularına diğer killeri salıp ölen oyuncudur  supa sup carry e carry arkadaş olan ve dk 20-30 arasında ARTIK ALIN OYUN SİZİN BEN GİDİYOM KAZANIN İŞTE diyip oyunu takımın eline veren adam Profesyonel mid oyuncusudur. Mid olmak tek başına 5 kişi olmak demektir. Mid oyuncusunun tek ihtiyacı HighGroundu  görebilecek EFSANEVI TEK 1 WARDDIR. O olursa Profesyonel bir mid oyuncusu asla midde yenilmezdir.

EN ÖNEMLİSİ İSE Bundan sonrası artık sizin kendi oyununuzu nasıl geliştireceğinize kalmış özel yöntemler, hero kontrolleri, item kontrolleri, hızlı tıklamalar, creep kesmeler, herolar arasındaki range avantajı, creep, çekme, lanede ezilmeme, yöntemleri, pull, stack alıştırmalarınızı kesinlikle geliştirmeniz gerekiyor. Erken roshan takımdaki herkes icin free 1 kill gibidir. Dota aslında tamamen takım oyunu oynanması ve takım antremanları yapılması gereken bir oyundur. Fakat bundan önce yeni başlayan oyuncularımız kendi seviye düzeylerini minimum Orta halli yapmalıdırlarki Tecrübeler ile Profesyonelliğe yükselebilmeliler. Profesyonelliği hisseden oyuncular artk takım kurabilecek seviyeye gelir ve takım oyunlarından stratejiler konuşur. Dotayı asıl dota yapan CM (Captain Mode) dur. takım kaptanının belirlediği sınırsız stratejiler ile inanılmaz ötesi süper zevkli oyunlar çıkıyor. Tabiki CM atmak ilk başlarda insanları çok sıkan ve korkutan oyunlar olabiliyor. Sürekli CM atan oyuncular gerçek dotanın keyfini yaşayanlardır 🙂 Sürekli CM oynamak rakip takımın stratejilerini çalmak anlamınada gelir. Ne kadar Çok CM oynarsanız düşünme kapasitenizde o kadar fazla genişler. Dota Görerek ve izleyerek geliştirlmesi çok daha kolay olan bir oyundur. Bir heroda gerçekten ilerleyemiyorsanız max performansı sergilediğinizi düşünseniz bile yeni şeyler arayışı içinde olun o heroyla süper profesyonel oynayan farklı taktikler kullanan insanları izleyin ve bunları sizde uygulamaya çalışın.

Bu yazı Chaos`Control – ^Dante^ tarafından yazılmıştır.

 


Matty B Raps

Yazan: aresSonic Tarih: Oca 6th, 2012 | Kategori:: Müzik

MattyBRaps FaN 😉 Got Talent 2. Finalist


Ryan Solo Performance

Yazan: aresSonic Tarih: Oca 6th, 2012 | Kategori:: Eğlence

go ryan 🙂 Got talents Champions!


Tell Me Why-Declan Galbraith

Yazan: aresSonic Tarih: Oca 6th, 2012 | Kategori:: Müzik

En sevdiğim müziklerden birisidir. 🙂

TELL ME WHY
————————–
In my dreams, Children sing
A song of love for every boy and girl
The sky is blue, the fields are green
And laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Tell me why,(why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why, (why) cause I don’t understand
When so many need somebody
We don’t give a helping hand
Tell me why

Every day, I ask myself
what will I have to do to be a man
Do I have, to stand and fight
To prove to everybody who I am
Is that what my life is for?
To waste in a world full of war

Tell me why, (why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why,(why) cause I don’t understand
When so many need somebody
We don’t give a helping hand
Tell me why (Tell me why)
Tell me why (Tell me why)
Tell me why (Tell me why)
Just tell me why (why, why, why)

Tell me why, (why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why, (why) cause I don’t understand
When so many need somebody
We don’t give a helping hand
Tell me why (Why why, does the tigers run?)
Tell me why (Why why, do we shoot the gun?)
Tell me why (Why why, do we never learn?)


Yılbaşı !

Yazan: aresSonic Tarih: Ara 31st, 2011 | Kategori:: Genel

NOELİNİZ KUTLU OLSUN ( ! )
Bu gün hicri yılbaşı..müslümanların yılbaşında imüslüman kanını sel gibi akıtanlar hristiyan yılbaşına hazırlanıyorlar.
’’DÖKTÜKLERİ MÜSLÜMAN KANINI (TEMSİLEN)DOLDURACAKLAR ŞARAPLARI KADEHLERİNE ( ! )
sabaha kadar kutlayacaklar kanlı zaferlerini..
Ey onlarla birlikte aptalca bir saflıkla yılbaşı eğlencesi yapan duyarsız Müslümanlar !..
Uyanın artık !
Atın üzerinizden şu ölü toprağını !..
Sizden bir anda dört dörtlük bir Müslüman olmanızı bekleyen yok..
O konuda peygamberler hariç kusursuz olan zaten yok.
Hepimiz günahkarız,kusurluyuz Rabbimizin rahmeti umudumuz..
İbadetiyle ,kabahatiyle herkesi yargılamak Allahın işi bizim değil..
Ama biz sizi uyarmak zorundayız.
Tarafların iyice netleşmeye başladığı şu günlerde ,
‘’GELİN SİZİN DE TARAFINIZ BELLİ OLSUN’’ !
Safınızı belli edin.
Anlayın artık bu sıradan bir yeni yıl kutlaması değil,
Bu resmen Hristiyan kafirlerin sözde dini bayramı..
‘’kime benzemeye çalışırsanız onlardan olursunuz ‘’(hadis)diyor İslam peygamberi..
içki içmek günah..biliyorsun.ama bu gece içeceğin içki başka zaman içtiğine hiç benzemez bilesin.
onlar Müslüman cesetleri üzerinde içip tepinirken sende onlarla beraber içip nara atarsan bunun hesabını veremezsin.
Gel beni dinle ,bırak artık bu saf ayaklarını..inan seni kurtaramayacak bilmiyormuş gibi yapmak,umursamamak..
Sen umursamasan da umursayacaklar hesap sorarken..
Gel kardeşim beni dinle ,bırak o şerefsizler kendileri eğlensin bu noelde..çamları katledip ışıklandırsınlar..şaraplar içip akıttıklatı kanları düşünüp nara atsınlar..
Onların son zafer sarhoşluğu bunlar..
Bırak tatsınlar..
Yakındır ,inan çok yakın..
Onların da kanının akacağı günler ..
Onlardan hesap sorulacak ..
Tan yeri ağardı,
Güneş ha doğdu ha doğacak..
———————————

EŞREF ABDULLAH

 


Günlük Çalışma Programı

Yazan: aresSonic Tarih: Eki 6th, 2011 | Kategori:: Genel

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

*Sabah saat 5:30’da namaz kılınacak.
*Saat 6:00 a kadar günlük sabah sporu.
*Saat 8 ye kadar dinlenme. Saat 8:30’da Ders 40’ar dakikalık ders vakti. 20’şer dakikalık ara ile mola.
*Saat 13:00’dan sonra namaz ve 3:00 a kadar serbest çalışma (Soru çözümleri)
*Saat 4’de namazdan sonra Tekrarlı çalışma ve soru çözümleri
*Saat 7’ akşam namazından sonra dinlenme.
*Cuma günü sabah saat 8’den öğlen 12 ye kadar 40’ar dakikalık soru çözümleri.
*Cuma namazından sonra 3 saatlik deneme sınavı. Ve beyin dinlendirici egzersizler ( Kitap okuma gibi.)
*Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 7 den 12 ye kadar temel konu tekrarları.
*Pazar gününüzü serbest bırakın hayatın düzenini sağlamak için haftada sadece 1 gününüzü boş bırakın.
*Uyku ve beslenme düzeninizi tam zamanında yapın.
* Saat 12:00 da uyku sabah namazında uyanmaya alışın.
*Günlük beslenme öğünlerinizi namazlardan hemen sonra yapın.
*Çalışma düzeninizde yanınızda arkadaşınız varsa beraber soru çözümleri üretin.
*Ders programına günlük olarak devam edin.

ÖRNEK: Pazartesi günü sadece matematik. Salı günü ise sadece Kimya gibi çalışmalar yapın.

Üst üste aynı dersi çalışmak, motivasyonunuzu etkileyeceğinden dolayı  Günlük olarak Matematik ve Kimya olarakda ayırabilirsiniz.

*Sıkıntılı olduğunuz durumlarda kesinlikle çalışmayı bırakıp rahat olmaya çalışın.Çünkü ders çalışma sadece sakin olunan durumlarda beyinde kalıcı olur. Ortamınızı ayarlamadıysanız kendinize kesinlikle bir çalışma ortamı yaratın.
*Ders  esnasında kesinlikle farklı şeylere odaklanmayın. Motivasyon odak kaybı da  sizin edindiğiniz bilgiyi kısa sürede tekrar unutmanıza sebep olur.

Bu ders çalışma programı benim tarafımdan hazırlanmıştır. Tek çalışmanın, tek gizli sırrı sizin planınıza olan Sadakatiniz ve Azimli olmanız ile başarılabilir.


Home sweet Home

Yazan: aresSonic Tarih: Eki 6th, 2011 | Kategori:: Genel

🙁 üzülerek söylüyorum tamamen yurttan ayrıldım 9 ekimdeki cs turnuvasından sonra evde olacağım. Gittiğim yurt tam istediğim disiplin ve eğitime sahipti ama üzücü nokta ve ayrılma sebebim;  kıtlık vardı biraz. nasıl derseniz kaldığım süre icinde 4 5 gün neyse ihtiya kıtlığı vardı. 210 öğrenci yemek salonu tıklım tıklım doluyor bazıları aç kalabiliyor filan sonra dersane eğitimi sadece 6 saat 8:00 den saat 13:00 a kadar ama yeterli olmayan tek şey etütlerdi. Neden? Çünkü bizim dersaneyle ilk anlaşmamızla sonraki düzen tamamen uyumsuz. dış dersane degil tek katta bir hapisane herşey aynı katta 4. katta hemen solda yatakhane sonra karşıda hemen dersane odası yanında banyosu yanında tuvaleti yemekhanesi hepsi 1 katta. dışarı cıkmak yok zaten dersler bitttimi hop etüt saat 12:00 a kadar yatmak yok saat 5:00 da kalkıyoruz. olmuyor böyle tek sıkıldığım nokta ders konusunda oda adamlar ETÜT anlayışını kavrayamamış. etüt tek başına ders çalışma ortamı (serbest çalışma) değil tamamen hoca ile beraber çalışmadır. Sınıfda soru mevkiinde ama tamamen tek bir odada 6 7 saat geçirmek insanı bunalımdan tut psikolojik sağlığına kadar derinden etkiliyor… Ortamda personel ve hoca kıtlığıda olduğu icin tüm temizlik vsvs tüm isleri öğrenci karşılıyor. Ders dışındaki tamamen tek çalışma insanı delirtiyor gerçekten. Hoca yok insanlar boş boş off poff bune ya 😀 walla herkes sıkıntıdan ne yapacağını şaşırıyor :=) şimdilik bu kdar yazıyorum devamını getireceğim cafedeyim 🙂


Yurt ve Ben

Yazan: aresSonic Tarih: Eki 2nd, 2011 | Kategori:: Genel

Yurttaki ilk gün 😀 nasıl diyeyim bilemiyorum ama tam anlamıyla berbattı. Herkes aile iznine çıkmış tek başıma sıkılmış gün geciriyorum çok lanetti 😀 ortam iyi gibi görünmesine ragmen ilk güne göre sanırım çok aşırı berbat geçti. Sabah saat 5:40 da sabah namazı ve saat  7de yemek vakti. Otelde kalıryormus gibi hissediyorum. Kimse olmadığı için tam olarak birşey yapamadım daha yatakhane ve ben 😀 yatakla sevişmiş gibi hissettim neyse 😀 mühim olan burdaki dersler. yurt ile iç içe bir çalışma yan oda dershane onun yanı banyo onun yanı tuvalet onun yanı vestiyer … 😀 cok sexy hayatımı hapisanede gibi hissettim bi an. Ayda 1 kez 3 günlük aile izninde gelebileceğim ancak. Bence yeterli bir süre /hiç samıyorum :D/ Hapisane gibi olmasının sebebi her haltın aynı katta olması. Düzeltiyorum yemekhane 8. katta masallahı war ilk okuldan yüksek okula kadar herkes var yurtta sexy 😀 Ve sadece salı günü 3 saatlik bir çarşı izni veriyorlar. Yeterlimi sizce ? İlk kez yurtta kaldığım için bilemiyorum ama… Düzen konusunda biraz olsun iyiler gibi görünüyor 😀 ilk günden yurt hakkında söyleyeceklerim bu kadar.

Gelelim bana kendi bilgisayarlarımdan ayrı olmak çok kötü bir duygu sanki en yakın arkadaşımı kaybetmiş gibiyim. sıkılıyorum çatlıyorum netteki arkadaşlarımdan çok uzağım yinede beni arayan soran arkadaşlarımada çok teşekkür ederim. Ne olursa olsun bu sene benim icin son olacak. gerçi 11 ekimde kıyamet kopacak ya buda bir ayrı 😀 Kücüklügümden beri kactığım hapishaneye kendi elimle tekrar girdim, adalet yerini buluyor arkadas 😀 Geldiğim kafede klavye bozuk lanet olsun qweqweqw 😀 neyse 1 seneden sonra kimse beni rahatsız edemeyecek. Kendi evime çıktığım zaman ben keyfim ve kahyası olacak 🙁 ama eksik olan birşey var hala yanlızlım 🙁 herkesin 1 senesi muhtemelen böyle boşa gidiyordur ama neyse 🙂 kıyameti bekliyoruz xD CC|Kıyamet 😛  çok göreceli olmasına rağmen dersler başladığında kendimi kopartacağım 🙂 Professional Ders Sports mode 😀 UNLIMITED DERS WORKS!!  Evden hiç bir yedek almadım lanet olsun 😀 Yurtta internet var dediler geldik resmen hapisaneye düstük kandırıldık 😀 ama 1 ay sonra evime gittigimde 3 gün hiç uyumam heralde qweqwe 😀 korhan nber knk sana burdan sevgilerimi gönderiyom 😀 üni de görüşürüq 😀


Chaos Control

Yazan: aresSonic Tarih: Ağu 9th, 2011 | Kategori:: Genel

Chaos Control blog – Son dönem etkinliklerimizde CC-Gaming 32 takımlık büyük dota turnuvasından sonra takım olarak uzun bir sürede dotayı bırakmış bulunmaktayız. Üniversite nedeniyle Gaming organizasyonumuz 1 sene boyunca inaktif olacaktır. Bizleri bu inaktif olduğumuz süre içerisinde unutmayacağınızı biliyorum. Tekrar dönüşümüz Cehennemin yeniden doğuşu gibi kavurucu olacaktır ^^ http://www.Chaos-Control.net/ccgaming adresinden clan sayfamıza erişebilirsiniz. Team Chaotix – Chaos Control 1 yıl boyunca inaktif olacaktır. Herhangi bir iletişim için clan sayfamızı yada blog bölümümüzden yine bizlere ulaşabilirsiniz. Ara sıra yazılar yazmak için tekrar gireceğim 🙂 herkese hayırlı bayramlar diliyorum ^^ mcx 😀


ibrahim anonim şirketi

Yazan: aresSonic Tarih: Ağu 7th, 2011 | Kategori:: Genel

Araç itilir, Para bozulur, Ateş verilir, Wc kullandırılır, Boş kutu bulunur, Çözümler üretilir, Okeye 4. olunur, Adres tarif edilir, Cep telefonu şarz edilir, Her türlü dert dinlenir, Akıl fikir alınır verilir, internet kullandırılır,Kahveden adam çağrılır,İleti ve emanet alınır verilir, Dedikodu platformu oluşturulur, Maç ve siyasi yorumlar yapılır, Elektrik süpürgesi kullandırılır, Bedava elektrik ve telefon bulunur, Kahveden adam çağrılır, Dükkanı koridor olarak kullanabilirsiniz, Mayalık ücretsiz yoğurt bulunur, Oyunlara +1 olarak gelinir…

adam öldürülür.kurban kesilir. tecavüz edilir .önüne gelene küfür edilir.ölü yıkanir g*te pamuk tıkanir 😀 eşya çalınır.adam kıstırılır.Sapıklık yapilir.isteyenin suratina tükürülür 😀 suikast düzenlenir. cehennem bileti hazırlanir. hack işleri yapilir.pokemon yakalanır.yüzme ogretilir.saat söylenir.dedi kodu yapilir.kız kacırılır.morgdaki ölü çalınır.kuyumcu soyulur.Tefe konur.eşya kiralanir.çalıntı araba satılır.karakol basılır.ücretsiz kontör bulunur.mektup yazılır.SMS atılır.gelen mailler okunur.hizmetci olunur.yataga yatirilir.markete gidilir.ekmek alınır.oyun oynanir.kapkac yapilir.müzik soylenir. baş şişirilir. horon tavuk tepilir. elimizde faişe bol. dikiş dikilir. marangozluk yapilir. tuvalete kagıt bulunur.bedava şapka dagıtılır.çiçek toplanir.mezar oyulur.mezar taşı yapılır.bilgisayar çökertilir.ibneler dövülür. oyun cd si satilir. arkadas olunur. kız arkadas bulunur.derdine deva verilir.kısmet açılır.fal bakılır.büyü bozulur.büyü yaptirilir.kurşun dökülür.bedava bıcak satilir.ucurma ucurulur.sokak temizlenir.kan cıkartilir.dehşet saçılır.çete oluşturulur.gümrük basılır.ülke yok edilir 😀

SON OLARAK!
İşçiler kalleş ARES patron kardeş.Saygılar By aresSonic

                                               ibrahim A.Ş


M2-Heaven Açılmıştır

Yazan: aresSonic Tarih: Tem 14th, 2011 | Kategori:: Oyunlar

Biricik canım kardeşim Phobos‘un açtığı m2-heaven Metin2 PvP serveridir. Tüm metin2 oyuncularını kardeşimin serverine beklerim.  m2 heaven Yanlış anlaşılma olmasın, Ben metin2 oynamıyorum ^^

M2-Heaven açılmıştır.
www.m2-heaven.com | Anasayfa
www.m2-heaven.com/?git=kayit | Kayıt ol
www.m2-heaven.com/?git=oyunuindir | Oyunu indir
www.m2-heaven.com/destek | Destek bölümü

Şimdilik hiç bir Türk serverinde kullanılmayan bir temayı kullanıyoruz, sistemde kendi kodlamamda var, yardımlarda var. Yardımda emegi gecen arkadaslarima buradan tesekkur ediyorum.

Oyun özellikleri;

• 250 Level Sınırı
• Yeni Itemler
• Dönüşümlü Itemler
• Yeni Binekler
• Yeni Haritalar
• Pot Yüzüğü (Istediginiz yerde pot satin alabilirsiniz)
• Depo Yüzüğü (Her yerde depo acmanizi saglar)
• 4x,dc,hit Hile Engeli
• Ozel Gorev Npc
• At ismi
• Kristal Oda
• Ozel Hot Servis Npcsi (perfect, at, kahramanlik npcsi)
• Banka Npc (2t para sinirini geciyorsaniz bankayi kullanabilirsiniz)
• Buz Cadısı, Buz Ejderi ve tum bosslarin degistirilmis droplari
• %1000 Drop
• Ve %100 turkce bir oyun!

M2 Heaven serverimiz Orta zorluktatır.

Ares & Phobos  farkıyla kıyamette görüşürük 😀


Evde Lan Party

Yazan: aresSonic Tarih: May 26th, 2011 | Kategori:: Eğlence

Arkadaşlarımla bizim evde toplanıp sabaha kadar dota attık çok kıyak geçiyor zamanlar ^^ O biçim kopuyoruz yani evde sadece 3 kişiyiz sabaha kadar ver elini dota 😀 Keşke CS takımımda realden arkadaşlarım olsaydı Korhan’la sabahlara kadar kafa bulduğumuz gibi eğlenirdik 🙂 kısmet ^^ uzun zamandan beri iyi oldu bu sıkılmıştık nasıl olsa 🙂 Artık turnuva olduğunda tüm takımı eve çağırırım işte ozaman Lan Party başlar 😀 2 3 kız çağırırız gece belki bira, şarap, viski filan OFF sabaha kadar dotarız. Kızlarda arkadan bizi izlerken destek verdimi o gaz bu gaz yardır babam sabaha kadar HEYYYTTT 😀

 

 

Dark[S]hade & YouNeverKnow.

 

 


21 Mayıs 2011 Kıyamet Günü

Yazan: aresSonic Tarih: May 8th, 2011 | Kategori:: Genel

Çoğu insan kıyamet gününü sonsuz bir yere gömmüştür. Kimisi için kıyamet milyarlarca yıl sonra, kimisi içinde kıyamet yarın. Kutsal kitap İncil’de yazılana göre 21 Mayıs 2011 günü kıyametin yaşanacağına inanılıyor. Biz müslümanlar için ise bir çok alametin gerçekleşmesinden sonra olacak. Kur’an da geçen kıyamet alametleri BURADA.

Kıyameti insanlar hiç gelmeyecek gibi düşünürken acaba kıyametin 2 hafta sonra olduğunu bildiklerinde insanlar ne yapardı acaba? 😀 Gerçekten komik bir durum. Herkesin düşünce açısı farklı tabi. Bana soracak olursanız bence kıyamet insanoğlunun dünyaya gelmesiyle başladı ve kıyamet alametleride hergünki yaşadığımız olaylardır. Kıyametin bitişide insanoğlunun bittiği andır.


Team Chaotix Yeni Takım Üyeleri

Yazan: aresSonic Tarih: Nis 1st, 2011 | Kategori:: Genel

Warcraft 3 Dota Takımımıza Emre “Im^imba” Koçhan gelmiştir. Chaos`Control ailemizde dahil olan bu kardeşimize takımımızda başarılar diliyoruz. Takımımızın oyuncu bakımından zaten eksikliği yoktur, fazla olduğumuzuda düşünmüyoruz. 🙂 Team Chaotix Counter-Strike 1.6 ve Warcraft 3 Dota takımımız son hali ile aşağıdadır.

Counter-Strike Takımı

Chaos`Control – “Shadow” Furkan
Chaos`Control – Korhan “JQKeR” Sönmez
Chaos`Control – Uğur “pick^^” Ertop
Chaos`Control – Ferhan “Qzturk” Öztürk
Chaos`Control – Tuncer “Technogasm” Ürer

Warcraft 3 Dota Takımı

Chaos`Control – “^Dante^” Furkan
Chaos`Control – Onur “KkShadow” Karakaya
Chaos`Control – Murat “eQSRbPBueMD” Karakaya
Chaos`Control – Abdullah “Warcra[ft]” Uslu
Chaos`Control – Kerim “YouNeverKnow.” Demir
>>Chaos`Control –  Emre “Im^imba” Koçhan

 


8MBIT’e kadar sınırsız

Yazan: aresSonic Tarih: Mar 10th, 2011 | Kategori:: Genel

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi vereyim. Yılbaşından önce ve sonraki ilk ay sadece 2 mbps sınırsız internet kullanıyordum. bir bayi bizi arayarak hem kampanya dahilinde ayda 20 tl ödeceksiniz hemde bundan sonra hızınız 8 mbps olacak ve geri kalan aylarda 50 ödeceyeksiniz dedi. ilk başta 2 mbps hıza verdigim 70 tl den daha az oldugu icin kabul etmek bana mantıklı geldi.

1) ilk olarak asla ve asla kampanyaya katılmayın. nedeni 24 ay taahüt verdiriyorlar 24ay (2yıl) zorunlu kullanıcaksın bu interneti asla kestiremezsin. Kestirdigin taktirde kampanya fiyatını kampanya yokmuş gibi şakır şakır ödersin.

2) Yıl başından sonra tüm hatlar kapatılmıştır. Bu benim hayatımda gördügüm en lanet kazık oldugunu söyleyebilirim. 8mpbs ye hiç geçmek istemiyordum. ama bu teklifi kabul edince. hız bakımından ve kampanya sartlarını düsünmekten aynı zamanda 25 gb kotayı gecince hızın düsmesinden oldukca rahatsız bir konuma geçtim. Özellikle kotayı düsününce sinirlerim tepeme cıkıyordu. rahat birşeyler yapmak istedigimde yapamıyordum. Video izlerken aklıma hep kota geliyordu sıkıntı yaratıyordu. Yılbaşından sonra artık 1 mpbs 2 mpbs 4 mpbs olayları bitmiştir!! ARTIK TTNET HERKESE 8MPBS NETE BANLANMANIZI EMREDIYOR!! 2 mpbs varken çok mutluydum. Kampanyayı 1 haftada iptal ettirince mecburen 2mpbs tarifeye dönemedik cünki öyle bir tarife kaldırılmıştı.

3) 8mbps baglatıncada santralim 8 mpbs ye kadar destekliyordu… Fakat sorun HAT DESTEK olmasından kaynaklanıyor. 8mbps internet 55 tl 25 gb kotası var. 16 mpbs net 65 tl 50 mbps kotası var… 16 mbps cok daha iyi SANTRAL DESTEKLIYOR FAKAT HAT DESTEKLEMIYOR !!! Sana burda 8 mpbs tam verememelerinin sebebi hattın desteklenmediginden kaynaklanıyor. ev hattını fiber kablolarla dösetirsen tekrar 100mpbs bile tam olarak alırsın. Benim santralim 8 destekledigi halde ilk zamanlar 4 mbps net alıyordum. 1 2 hafta sonra INTERNETIM 1 SAATTE 2 SAATTE 3 SAATTE 30dk da filan sürekli kesilmeye basladı. Bunun ne kadar sinir verici olduğunu hepimiz çoook iyi biliyoruz.. Bu benim hattımın 4mpbs ye kadar desteklenemedigini gösteriyor. Hattım 4 e kadar destekliyor fakat 4 yapılınca internet yinede kopmalar yaşıyorum. Ben asla internet kopmasını takılmasını sevmem bu yüzden internet hızımı 2 mbps ye düşürttüm 8mbps kullanıyorum. ama max 2mpbs alabiliyorum ve KOTALI olması benim sinirimi bozuyor… 4 alsam internetim kesilmese dicem ama malesef yapacak birsey yok artık…

4) internetiniz 8mpbs net yüzünden sıklıkla kesiliyorsa bu muhtemelen hattınız desteklenmediği içindir. Hemen 4440375 arıyosunuz. Hattım şukadar interneti desteklemiyor hızı düşürün diyeceksiniz. Böylece en sağlıklı kesintisiz interneti almış olacaksınız. www.hizinitestet.com dan hız testi yapınız. ASLA TTNET HIZ TESTINE BAKMAYIN !!! cünki orası sadece hızınızın ne kadar oldugunu belirlemeye yarıyor. TTNET çalışanları bunun gerçek hız testi olduğunu söylüyorlar fakat bu sadece HATTINIZIN NE KADAR OLDUGUNU GÖSTERIYOR!!!

örnek: ard arda 5 6 tane download yapın sürekli ve sonra www.hizinitestet.com dan test edin muhtemelen hızınız cok düsük cıkacaktır. AMA TTNET SAYFASINDA FULL DOWNLOAD hızınızın oldugunu göreceksiniz. Bunu ttnet çalışan bir arkadaşım söyledi. Genel olarak TTNET çalışanları bile yaptıkları işlerin yarısını bilmiyor diyebiliriz.


Chaos`Control Aegis Hunter

Yazan: aresSonic Tarih: Mar 9th, 2011 | Kategori:: Genel

Chaos`Control takımımız Avrupa geneli en hızlı rosh kesen takımı oldu. Euroturkiye.net sitesinde yapılan #Roshan Rush# yarışmasında hero seçimi ile başlayan sürede 48 saniyelik derece ile roshan kesmeyi başardık. Final günü replayımızı gönderdikden sonra aklıma gelen yeni bir taktikle 40 saniye icinde Roshan kestik fakat replayı önceden gönderdiğimiz halde 48 saniye ile 1. olduk. Avrupa rekoru olarak 40 saniye ile takımımız Aegis Hunter ödülünün sahibi oldu.

Ayrıntılı olarak REPLAY ve diğer süreleri görmek icin >>ROSHAN RACE<< burayı ziyaret ediniz.


Technologies Xphp devri başlıyor

Yazan: aresSonic Tarih: Şub 28th, 2011 | Kategori:: Genel

Son  yıllarda php tarafından geliştirilmeye uğraşılan bir çok yama mevcuttu, fakat hiç birisi php’nin asıl durumunu değiştirmeye yetmiyordu. Php üzerine asp eklentisi yazılarak bile değiştirilmeye çalışıldı. Fakat eklentiler çalışırken üzerinde asp yazılımı php kaynağı destekleyemiyordu. C# ile geliştirilmeye çalışan yeni bir php desinger çıktı. Bu şekilde php yazılımında son noktaya değinilmişti. Php de ileri seviyeye ulaşabilmek ve sorunsuz ilerleme kaydedebilmek için bir yerde muhakkak yolu kesiliyordu. Örneğin kısa bir forum sitesi yapıldığında bu sadece güncelleme gerektirebilecek bir takım kodlar yada modüller sayesinde ilerletilebiliyordu. Yıllardır php nin önündeki yolu kaldırmaya çalışan büyük web ustaları bir çare bulamamış ve php nin sona erdiği görüşündeydi. Bir gün küçük bir webmaster xml kodları ile uğraşırken küçük bir script keşfetti. xml kodları ile besleme yaparak php nin önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedefledi ve başarılı oldu. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük php yazılımlarının başlayacağı teknolojik çağa gelmiş bulunmaktayız. XML ile PHP beslemesi yapılarak oluşturulan  XPHP devri başlamış oldu.

Xphp nedir?

php’nin yapabileceği sınırlı işleri xml bazında encode ederek sınırsız sayıda yenilik çıkartmasına Xphp denir. XPHP’nin yazılım için küçük scriptini BURAYA TIKLAYARAK görebilirsiniz. Yan tarafta scripti açık şekilde anlatan bir Guide göreceksiniz. 🙂 Bu küçük besleme sayesinde her php yazılımı tamamen değiştirilip geliştirilebilecek özelliğe sahip oldu.


Chaos`Control Dota Team

Yazan: aresSonic Tarih: Şub 22nd, 2011 | Kategori:: Genel

Evet mükemmel bir takım olarak bir aile fotoğrafı koymak istedim Dota Takımımız adına 🙂

CC-Gaming Dota Team

CC-Gaming Dota Team


Kleptoman Kedi

Yazan: aresSonic Tarih: Şub 17th, 2011 | Kategori:: Genel

Dün akşam haberlerde gülmekten yerlere yattığım haber 😀

ABD’nin California eyaletine bağlı, San Mateo kentinde yaşayan, Dusty adlı (kleptoman) kedinin, üç yıl içinde 600’u aşkın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Jean Chu ve ve Jim Coleman adlı çiftin sahibi olduğu Dusty’nin gece karanlık bastırdıktan sonra komşu ve çevre evlerden çaldığı nesnelerle eve dönüşü, Animal Planet’in girişimiyle saniye saniye kameralara yansıdı. Her sabah evinde kendisine ait olmayan nesneler bulan ve evin bir odası Dusty’nin getirdiği eşyalarla neredeyse dolduğunu söyleyen Jean Chu, kedisi ‘kleptoman’ Dusty’nin gece başka yerlerden çalıp eve getiriş görüntülerini izlerken gülmekten kendini alamadı. Dusty’nin çaldığı eşyalar arasında, ayakkabı, eldiven, gömlek, iç çamaşırı, sutyen gibi nesneler bulunuyor..

Kleptoman: çalma hastalığına (kleptomani) tutulmuş olan kişilere verilen ad.

Vay be neler dönüyor dünyada hepsinden haberiniz olsun 😀 Kediler bile psikopata bağlanmış. İnsanlar ne yapsın bu durumda?